Muziejaus istorija

V. Grybo memorialinis muziejus įkurtas 1960 metais. Čia nuo 1928 iki 1941 metų gyveno ir kūrė vienas žymiausių XX a. pirmosios pusės Lietuvos skulptorių Vincas Grybas (1890-1941). Po studijų Paryžiuje, ieškodamas tinkamos vietos lipdyti skulptūras savo paminklams, jis įsikūrė  anuomet apleistuose buvusiuose kunigaikščio I. Vasilčikovo urėdo raštinės,  dvaro kalvės ir pirties  pastatuose. Tuo metu ši dvaro dalis priklausė Jurbarko „Saulės“ gimnazijai. Gyvendamas Jurbarke V. Grybas sukūrė savo didžiuosius paminklus lig šiol stovinčius įvairiuose Lietuvos miestuose.
Muziejus saugo memorialinę Vinco Grybo aplinką. Jame galima susipažinti su skulptoriaus dramatiško gyvenimo istorija ir kūryba. Vertingiausią ekspozicijos dalį sudaro originalūs skulptoriaus darbai: Lietuvos istoriko Simono Daukanto statula (1929 m.), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto (1931 m.) Sintautų bažnyčios altoriaus Nukryžiuotojo ir Angelo (1937 m.) statulos, kitų paminklų dalys, projektai ir piešiniai. Buvusiame gyvenamajame name įrengtos trys ekspozicijos: fotografijų, laiškų ir dokumentų salė, senųjų lietuvių liaudies medinių skulptūrų salė ir Lidos Meškaitytės (1926-1993), unikalios liaudies menininkės akvarelės miniatiūrininkės faksimilių ekspozicija.

Nuo pat muziejaus įkūrimo iki 2002 metų muziejui vadovavo skulptoriaus sūnus istorikas Gediminas Grybas. Jo dėka buvo sukauptas vertingas dokumentų, laiškų ir fotografijų archyvas. Ilgą laiką muziejus priklausė Kauno Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, 1991 metais buvo perduotas Jurbarko savivaldybei. Nuo 2002 metų V. Grybo memorialinis muziejus tapo Jurbarko krašto muziejaus filialu. Filialui vadovauti pradėjo skulptoriaus anūkė dailininkė Rasa Grybaitė.

Buvusioje dvaro pirtyje – skalbykloje skulptorius buvo įsirengęs gipso liejyklą. Dabar muziejus šiame pastate įrengė dailės mokomąsias-gamybines dirbtuves ir pavadino jį „Menų namuku“. Dailės dirbtuvėse edukacinius užsiėmimus veda dailininkė, muziejaus edukatorė Gabija Viduolytė.

V. Grybo memorialinis muziejus nuo 1998 metų vykdo aktyvią dailės edukacinę veiklą. Ilgą laiką, kol nebuvo Jurbarke meno mokyklos, čia veikė neformali vaikų ir jaunimo dailės studija. Dailės edukaciją pamėgo ir suaugusieji.

Muziejus veikia kaip modernus kultūros centras. Čia nuolat rengiamos profesionaliosios dailės parodos, pristatomi kūrėjai, organizuojami susitikimai su dailininkais, rašytojais, dailėtyrininkais, aktoriais, muzikais bei kompozitoriais. Ne kartą V. Grybo memorialinis muziejus dalyvavo tarptautiniuose mainų projektuose, nuolat rengia seminarus, paskaitas, palaiko artimus kultūrinius ryšius su Jurbarko užsienio partneriais. Bendradarbiaujama ir su Vilniaus dailės akademija, Lietuvos Dailininkų Sąjunga, Kauno J. Vienožinskio kolegija, Lietuvos istorijos institutu. Kasdienį gyvybingumą padeda išlaikyti bičiulystė su Jurbarke kuriančiais menininkais, muzikais, teatralais ir dainininkais.