Kazio Bimbos skulptūrų, Vilmanto Dambrausko fotografijų, Lolitos Brazos ekslibrių parodos

Spalio 17 d. V. Grybo memorialiniame muziejuje buvo atidarytos trys parodos. Tai trijų Šiaulių krašto menininkų, kuruojamų Birutės Leškauskienės, darbai. Įdomu tai, kad visi jie skirtingų meno sričių atstovai – skulptorius, grafikė ir tapytojas fotografas.

Menininkai savo darbus eksponavo skirtingose muziejaus erdvėse. Šios parodos iniciatorė ir kuratorė meno vadybininkė Birutė Leškauskienė bando atrasti naujas erdves ir regionus, kuriuose galėtų pristatyti Šiaulių krašto menininkus.

Skulptorius Kazys Bimba pasirinko muziejaus skulptūrų ekspozicijos pastatą. Iš medžio, granito, marmuro sukurti darbai itin gražiai buvo įkomponuoti šalia čia esančių V. Grybo skulptūrų. „Vienatvė dviese”, „Skulptorius ir mūza”, „Angelas prie baltojo kalno”, „Nida”, „Šventas Pranciškus”, „Nazarietis”, „Moteris paukštė”, „Neregys”….. Šis skulptorius parodose dalyvauja nuo 1978 metų. Stebina jo kuriamų darbų įvairovė tiek medžiagos pasirinkimo, tematikos, tiek ir apimties prasme. K. Bimba yra sukūręs daugiau nei 300 antkapinių paminklų. Mažesnių miestų, miestelių erdvėse prisiglaudė ne vienas jo kurtas darbas. Kazys Bimba dalyvauja ir metalo plastikos respublikinėje parodoje. 2000 m. jam buvo įteikta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija.

„Ir mažoji kamerinė skulptūra, ir antkapiai, ir konceptualios parodoms skirtos skulptūros, didžiosios ir mažosios – viskas šiam menininkui įdomu. Parodos atidarymo metu jis pasakojo, kad šiame muziejuje lankosi pirmą kartą, nors Vinco Grybo kūrybą žinojo nuo jaunų dienų. Tiek jis pats, tiek ir parodos kuratorė Birutė Leškauskienė labai norėjo, kad jo darbai būtų eksponuojami būtent šiame muziejuje. Meno pasaulyje didesnė garbė, kai kūriniai eksponuojami muziejuose, o ne galerijose.

Kitos dvi parodos ekspozicijos kvietė užsukti į pagrindinį muziejaus pastatą. Antrajame jo aukšte buvo eksponuojami Lolitos Brazauskaitės-Putramentienės (Braza), kuriančios mažosios grafikos srityje – exlibrius, frotažus, liejančios akvareles, rašančios prozą, grafikos darbai.

Dvylika exlibrisų skirti artimiems menininkei žmonėms. Visi šie brangūs žmonėms yra kilę iš šiaurės Lietuvos, kaip ir pati menininkė. Ši menininkė jau ne vienerius metus dalyvauja grafikos ir ekslibrisų parodose. Exlibris – knygos ženklas, žymintis jos savininką. Ilgainiui didėjant formatui jis neteko taikomosios paskirties ir tapo savarankišku smulkiosios grafikos kūriniu. Tokie yra ir šios menininkės darbai. Ji surengė jau 7 exlibrisų personalines parodas.
Trečioji paroda – fotografija – buvo eksponuojama pirmajame muziejaus aukšte. Tai Vilmanto Dambrausko kūryba. Šis menininkas VDA yra baigęs dizainą ir tapybą. Šalia tapybos jis kuria ir meninę fotografiją, skaitmeninę grafiką, yra Šiaulių universiteto Menų fakulteto Piešimo katedros docentas. Yra apdovanotas Šiaulių miesto kultūros ir meno premija. Menininkas yra surengęs autorines fotografijos, tapybos, kompiuterinės grafikos parodas Suomijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje. Yra išleidęs knygas „Firmų ženklai ir logotipai”, „Apie reklamą prie kavos puodelio”, „Mano miesto veidai”.

V. Grybo muziejuje autorius eksponavo 24 fotografijų ciklą, pavadintą „Viena diena, vienas šokis”.