Rasa Grybaitė, vedėja

Rasa Grybaitė – Jurbarko V. Grybo memorialinio muziejaus vedėja.
Muziejuje dirba nuo 1998 metų.
1992-1998 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, baigė magistro studijas, įgijo vitražo dailininkės specialybę.
2002-2005 m.  studijavo meno aspirantūroje VDA, apgynė mokslinį darbą „Protestantų religinė dailė: ištakos ir tradicijos“.
Nuo 1999 metų šeštadieniais muziejuje veda suaugusiųjų dailės mokymus.
Veda ekskursijas po muziejų, organizuoja ir vykdo dailės projektus, rengia ekspozicijas ir parodas, skaito paskaitas, organizuoja susitikimus su dailininkais, rašytojais, muzikais ir kitais kultūros veikėjais.